Reddingsbrigade Nederland

Nationale Reddingsvloot

Bij overstromingen kan de Reddingsbrigade worden ingezet voor evacuatie en hulpverlening. Reddingsbrigade Nederland heeft hiervoor een formele taak t.a.v. evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen, waarvoor zij met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst heeft gesloten. Hiervoor heeft Reddingsbrigade Nederland over het gehele land 75 continu parate en 15 reserve reddingseenheden gestationeerd, speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden, de Nationale Reddingsvloot.

Eén reddingseenheid bestaat uit een vaartuig op een wegtrailer inclusief motor en inventaris. Per eenheid is er een opgeleide bemanning van 4 mensen beschikbaar (+ 2 ploegen voor aflossing). De bemanning is opgeleid en geoefend en beschikt over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

De vloot is evenredig verspreid over Nederland waarbij gekeken is naar risicospreiding. Deze eenheden zijn in geval van een overstromingsdreiging inzetbaar. Vanuit het Landelijk Bureau wordt er allereerst een vooralarm uitgegeven. De eenheden staan dan de komende 24 uur paraat om na feitelijke alarmering binnen één uur uit te rukken naar de  plaats incident.

De bemanning van deze vaartuigen staat 365 dagen per jaar voor een eventuele inzet binnen 1 uur klaar.

Reddingsbrigade Nederland beheert het materiaal en organiseert, naast diverse regionale oefeningen, ook jaarlijks een grootschalige multidisciplinaire oefening waardoor de vrijwilligers van de reddingsbrigades vakbekwaam blijven in hulpverlening en communicatie tijdens crisissituaties. Ten tijde van grootschalige inzet en rampen wordt met hulpverleningsdiensten zoals de brandweer, politie, GHOR, defensie, rode kruis en KNRM samengewerkt.

Naast inzet bij overstromingen zijn dezelfde eenheden inzetbaar voor dagelijkse toezichts- en hulpverleningstaken en inzet bij lokale en regionale incidenten. Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld