Reddingsbrigade Nederland

Nationale Reddingsvloot

Veiligheidsregio’s, Reddingsbrigade Nederland (RN) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) werken samen aan een slagvaardige Nationale Reddingsvloot (NRV). Die vloot wordt als ‘frst respons’ ingezet bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland.

Waarom een Nationale Reddingsvloot?


Dé aanleiding voor de Nederlandse regering om een Nationale Reddingsvloot in het leven te roepen was de watersnoodramp van 1953. Die eiste honderden slachtoffers in de provincies Zeeland, Zuid­Holland en Noord­Brabant. De oprichting werd mogelijk dankzij financiering vanuit het Nationaal Rampenfonds (NRF).

Voor deze eeuw berekent het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) een zeespiegelstijging van 35 tot 85 centimeter. Bovendien heeft Nederland te maken met ontwikkelingen als bodemdaling, kanteling naar het westen en noorden, meer neerslag (ook in de zomer), meer waterafvoer via de rivieren en toenemende verdroging als gevolg van hogere temperaturen. Hierdoor neemt de kans op overstromingen in ons land de komende jaren toe. Het bestaan van de Nationale Reddingsvloot blijft dan ook van groot belang.

In 2016 en 2017 is het voorstel ontwikkeld voor een toekomstbestendige regionale ­ en nationaal opschaalbare ­ reddingsvloot die onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s valt. Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s; daarvan zijn er 22 met een overstromingsprofel. Deze 22 zijn betrokken bij de vorming van de Nationale Reddingsvloot; ze leveren vanaf 1 januari 2018 elk een reddingsgroep vanuit de eigen regio.

Waaruit bestaat de Nationale Reddingsvloot?


De 22 reddingsgroepen bestaan uit 4 reddingsvaartuigen (op trailer), geschikt voor inzet in ondergestroomd gebied, met ‘bemanning’. Alle 88 varende eenheden hebben ‘24/7’ een vaarploeg van 4 personen klaar staan. Voor aflossing bij meerdaagse inzet zijn er reservevaarploegen. De vaartuigen in een reddingsgroep zijn óf van Reddingsbrigade Nederland, en worden bemenst vanuit lokale reddingsbrigades, óf van de brandweer met een ‘brandweerbemanning’. De nieuwe samenstelling van de vloot met de combinatie brandweer en reddingsbrigade levert veel op aangezien beide organisaties direct van elkaar kunnen leren.

Wat is de rol van de Reddingsbrigade?


Reddingsbrigade Nederland werkt direct samen met 17 veiligheidsregio’s door vaartuigen te leveren aan de Nationale Reddingsvloot. Bemensing van deze varende eenheden wordt georganiseerd vanuit de lokale reddingsbrigades. De overige vijf veiligheidsregio’s formeren de regionale reddingsgroep met eigen (brandweer)vaartuigen en bemanning. Reddingsbrigade Nederland is verantwoordelijk voor de operationaliteit van haar materiaal en de vakbekwaamheid van de reddingsbrigademensen.

De veiligheidsregio’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inzet en de opschaalbaarheid van de vloot. Aansturing in het rampgebied vindt plaats onder regie van de reguliere commandostructuur. Voor de ontwikkeling en monitoring van kwaliteitseisen, vaardigheden, materiaal en middelen is er een Landelijke Voorziening Reddingsvloot (LVR) ingericht.
Deze voorziening werkt in opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid en is belegd bij Reddingsbrigade Nederland.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld