Testament

Reddingsbrigade Nederland is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) sterk afhankelijk van financiële steun van derden. Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt. Maar dat kost veel geld. Helpt u ons via een testamentaire bepaling?

Reddingsbrigade Nederland is tot erfgenaam te benoemen en ook door een legaat in het testament op te nemen. Reddingsbrigade Nederland hoeft als goed doel geen successierechten over nalatenschappen te betalen. Dit betekent dat uw bijdrage voor 100 procent naar het reddingswerk gaat.

Reddingsbrigade Nederland als erfgenaam
U kunt Reddingsbrigade Nederland in uw testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt Reddingsbrigade Nederland (een deel van) uw erfenis. U bepaalt zelf natuurlijk de grootte van dat deel. Sommigen kiezen ervoor hun hele nalatenschap aan Reddingsbrigade Nederland te schenken, anderen geven er de voorkeur aan om een bepaald percentage aan Reddingsbrigade Nederland na te laten.

Legaat voor Reddingsbrigade Nederland
Als u Reddingsbrigade Nederland een legaat nalaat, betekent dit dat u in het testament omschrijft wat u precies aan Reddingsbrigade Nederland wilt nalaten. Dat kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn of een roerende of onroerende zaak, zoals bepaalde (kunst)voorwerpen, inboedel of een huis.