Periodieke schenking

Reddingsbrigade Nederland is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) sterk afhankelijk van financiële steun van derden. Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt. Maar dat kost veel geld. Helpt u ons met een periodieke gift?

Periodieke giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan Reddingsbrigade Nederland. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.

  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.

  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de navolgende voorwaarden voldoet:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Reddingsbrigade Nederland is een algemeen nut beoogde instelling.

  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met Reddingsbrigade Nederland sluit.

  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Wilt u zelf een overeenkomst sluiten met Reddingsbrigade Nederland zonder notaris? Gebruik dan deze overeenkomst van de Belastingdienst, hierin staan de gegevens van Reddingsbrigade Nederland al ingevuld.