Notariële schenking

Reddingsbrigade Nederland is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) sterk afhankelijk van financiële steun van derden. Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt. Maar dat kost veel geld. Helpt u ons via een notariële schenking?

Hoe regelt u een notariële schenking?

 1. Download het formulier voor de notariële akte.
 2. Druk het formulier af, bij voorkeur in kleur.
 3. Vul de volmacht volledig in en onderteken deze (indien van toepassing samen met uw echtgenoot / echtgenote / geregistreerd partner).
 4. Stuur de volmacht samen met een kopie van uw identiteitskaart / paspoort / rijbewijs naar Reddingsbrigade Nederland (Dokweg 149, 1976 CA IJmuiden).
 5. Reddingsbrigade Nederland controleert alles en stuurt de formulieren daarna naar Schenkservice in Zeist, dat notariële akte voor de schenking laat opmaken en passeren.
 6. Na het passeren van de notariële akte ontvangt u een afschrift ervan.
 7. Met de akte kunt u bij de Belastingdienst aantonen dat uw schenkingen volledig aftrekbaar zijn.

Alle giften en donaties aan Reddingsbrigade Nederland zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting, omdat Reddingsbrigade Nederland de ANBI-status heeft. Maar eenmalige giften en periodieke giften (schenkingen) worden door de fiscus wel verschillend behandeld.

Eenmalige giften of periodieke giften?
Voor eenmalige giften is de aftrekbaarheid als volgt geregeld:

 • Eenmalige giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting als u tussen de 1 en 10 procent van uw bruto inkomen schenkt. U kunt daarvoor alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen. Voor een gezin met een modaal inkomen van € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen de € 330 en € 3.300 per jaar. Doneert u meer of minder dan is dit niet aftrekbaar.

Er is ook een methode waardoor uw gift altijd fiscaal aftrekbaar is, ongeacht uw inkomen of de hoogte van de gift. Dit is mogelijk door uw gift vast te leggen in een notariële akte. Voor deze donaties, ook wel periodieke giften genoemd, is de aftrekbaarheid als volgt geregeld:

 • Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van uw inkomen, als deze vastgelegd zijn in een notariële akte. De looptijd moet minimaal 5 jaar zijn, waarbij u minimaal één keer per jaar betaalt. Hier is dus geen sprake van een minimum-  of maximumbedrag van uw aftrek!

Grote financiële voordelen
Het schenken via notariële akte heeft grote financiële voordelen; u kunt meer geven voor hetzelfde geld. Reddingsbrigade Nederland regelt voor u de notaris. Vanaf een schenking van minimaal € 150 per jaar nemen wij de kosten van het opmaken van de notariële akte voor onze rekening.

Hoe werkt het met betalingen?
Het bedrag dat is afgesloten in de akte geldt per kalenderjaar. De Belastingdienst heeft vastgesteld dat de looptijd van de akte minimaal vijf kalenderjaren is. Als u in een bepaald kalenderjaar een akte afsluit dan moet u het volledige jaarbedrag voor het eind van het betreffende kalenderjaar betalen. Het is daarom eenvoudiger om de betaling met een doorlopende machtiging te laten plaatsvinden. Wij zorgen ervoor dat het bedrag op tijd geïncasseerd wordt (vanzelfsprekend in de termijnen  die u op de akte heeft aangegeven). Zo heeft u er verder geen omkijken naar.

Let op!

 • Heeft u een notariële akte voor Reddingsbrigade Nederland dan moeten de overige giften aan andere goede doelen samen weer opnieuw aan de grens van 1 procent voldoen om voor aftrek in aanmerking te komen.
 • Het is belangrijk dat u pas bedragen gaat overmaken als de notariële akte is gepasseerd. Indien u bedragen overmaakt voordat de notariële akte is gepasseerd, bestaat de kans dat dit bedrag niet volledig aftrekbaar is voor uw inkomstenbelasting.