Fonds op Naam

Reddingsbrigade Nederland is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) sterk afhankelijk van financiële steun van derden. Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt. Maar dat kost veel geld. Helpt u ons via een Fonds op Naam?

Een Fonds op Naam is een bijzondere manier van schenken, aansluitend bij de wensen van donateurs die met een grote gift een activiteit of project van Reddingsbrigade Nederland willen steunen. Een Fonds op Naam wordt opgericht door een schenking of bij testament. Reddingsbrigade Nederland garandeert, dat de besteding van de schenking conform de oormerking plaatsvindt. De bestedingen uit een Fonds op Naam vinden altijd geleidelijk plaats, nooit binnen een jaar.

Voor wie?
Een Fonds op Naam is geschikt voor (vermogende) particulieren of bedrijven die een bijzonder doel willen realiseren binnen de doelstellingen van Reddingsbrigade Nederland. Het is ook mogelijk dat meerdere personen één gezamenlijk fonds oprichten; bijvoorbeeld familieleden, vrienden of een club van directeuren / grootaandeelhouders die een gemeenschappelijke interesse hebben of een gezamenlijk doel nastreven.

Voordelen

  • U draagt effectief bij aan het reddingswerk van Reddingsbrigade Nederland.
  • U kiest zelf een naam, doel, looptijd en bestemming.
  • U profiteert van fiscale voordelen.
  • U blijft op de hoogte van de resultaten van uw Fonds op Naam via een schriftelijke rapportage of in een persoonlijk gesprek.

De praktijk

Reddingsbrigade Nederland biedt u de keuze tussen:

  • Een Fonds op Naam waarvan de hoofdsom binnen een aantal jaren in vaste, gelijke termijnen wordt uitgekeerd aan het doel. Dit is mogelijk vanaf 25.000 euro.
  • Een Fonds op Naam waarvan de hoofdsom gedurende langere tijd intact blijft maar waarvan jaarlijks het rendement wordt uitgekeerd aan het doel. Dit is mogelijk vanaf 100.000 euro.