Eenmalige gift

Reddingsbrigade Nederland is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) sterk afhankelijk van financiële steun van derden. Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt. Maar dat kost veel geld. Helpt u ons met eenmalige gift?

Eenmalige giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting als tussen 1 en 10 procent van het bruto inkomen wordt geschonken. Daarvoor mogen alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar worden opgeteld. Voor een gezin met een modaal inkomen van € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen € 330 en € 3.300 per jaar. Meer of minder doneren betekent: niet aftrekbaar.

Een gift is ook vast te leggen in een notariële akte, en is in dat geval altijd fiscaal aftrekbaar; ongeacht het inkomen of de hoogte van de gift.

donateurbalk - breed