Word reddingsbrigadelid!

Reddingsbrigade Nederland (ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen - KNBRD) wordt gevormd door 160 reddingsbrigades met in totaal zo'n 23.000 leden.

Meld je aan!

Klik hier voor een overzicht van de locaties van onze reddingsbrigades.

Klik hier voor de links naar de websites van onze reddingsbrigades.