Testament

Het werk van Reddingsbrigade Nederland kan niet zonder de steun van veel betrokken Nederlanders! Ook u kunt het reddingswerk ondersteunen door Reddingsbrigade Nederland op te nemen in uw testament. Dat kan door Reddingsbrigade Nederland tot erfgenaam te benoemen of door een legaat voor Reddingsbrigade Nederland op te nemen in uw testament.

Reddingsbrigade Nederland hoeft als goed doel geen successierechten meer te betalen over nalatenschappen. Dat betekent dat uw bijdrage voor honderd procent naar het reddingswerk gaat.

Reddingsbrigade Nederland als erfgenaam
U kunt Reddingsbrigade Nederland in uw testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt Reddingsbrigade Nederland (een deel van) uw erfenis. U bepaalt zelf natuurlijk de grootte van dat deel. Sommigen kiezen er voor om hun hele nalatenschap aan Reddingsbrigade Nederland te schenken; anderen geven er de voorkeur aan om een bepaald percentage aan Reddingsbrigade Nederland na te laten en een bepaald percentage aan familieleden of andere goede doelen.

Legaat voor Reddingsbrigade Nederland
Als u Reddingsbrigade Nederland een legaat nalaat, betekent dit dat u in het testament omschrijft wat u precies aan Reddingsbrigade Nederland wilt nalaten. Dat kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn of een roerende of onroerende zaak, zoals bepaalde (kunst)voorwerpen, de inboedel of een huis.