Wij helpen u! Steunt u ons?

Notariële akte

Reddingsbrigade Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die grotendeels afhankelijk is van donateurs. Steunt u ons? Dat kan door een periodieke gift, vastgelegd in een notariële akte.

Meer veiligheid in, op en langs het water. Uw veiligheid! Dat is het doel waarvoor onze lifesavers en lifeguards zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting als deze in een notariële akte zijn vastgelegd.

    Hoe werkt het met betalingen?
    Het bedrag dat in de notariële akte vastgelegd is, geldt per jaar. De Belastingdienst heeft vastgesteld dat de looptijd van de notariële akte minimaal vijf jaar moet zijn. Als u een notariële akte afsluit, moet het volledige jaarbedrag voor het eind van het betreffende jaar zijn betaald. Het is eenvoudiger de betaling met een doorlopende machtiging te laten plaatsvinden. Reddingsbrigade Nederland zorgt ervoor dat het bedrag op tijd geïncasseerd wordt, vanzelfsprekend in de termijnen die u in de notariële akte heeft aangegeven.

    Let op! Het is belangrijk dat u pas een bedrag overmaakt als de notariële akte is gepasseerd. Indien u een bedrag overmaakt voordat de notariële akte is gepasseerd, bestaat de kans dat dit bedrag niet volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.