Wij helpen u! Steunt u ons?

Periodieke gift

Reddingsbrigade Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die grotendeels afhankelijk is van donateurs. Steunt u ons? Dat kan door middel van een periodieke gift.

Meer veiligheid in, op en langs het water. Uw veiligheid! Dat is het doel waarvoor onze lifesavers en lifeguards zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

donatiebanner

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften van de inkomstenbelasting. (Bron: Belastingdienst.nl)

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

  • U doet de periodieke gift aan een:
    • algemeen nut beogende instelling (ANBI) - Reddingsbrigade Nederland is een ANBI;
    • culturele ANBI;
    • of vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte (niet meer verplicht) of een schriftelijke overeenkomst (ook genoemd: schenkingsovereenkomst of onderhandse akte) tussen u en Reddingsbrigade Nederland. Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.
  • De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift.

> Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken als in uw overeenkomst was opgenomen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt. Stond dit niet in uw overeenkomst? Dan kunt u de giften die u hebt gedaan wel als gewone gift aftrekken.

> Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI of culturele ANBI meer is? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

> Moest u de periodieke gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dat niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt. De rente die u betaalt over deze schuld mag u niet aftrekken.

Tip! Belastingdienst.nl - 'Periodieke giften en gewone giften - wat is het verschil?'
Tip! Belastingdienst.nl - 'Ik geef aan een goed doel - mag ik mijn gift aftrekken?'