Wij helpen u! Steunt u ons?

Nalatenschap

Reddingsbrigade Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die grotendeels afhankelijk is van donateurs. Steunt u ons? Dat kan door middel van een nalatenschap.

Meer veiligheid in, op en langs het water. Uw veiligheid! Dat is het doel waarvoor onze lifesavers en lifeguards zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Testament
Reddingsbrigade Nederland is in een testament tot erfgenaam te benoemen. Daarnaast is aan Reddingsbrigade Nederland een legaat toe te bedelen. Een ANBI, zoals Reddingsbrigade Nederland, betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. (Bron: Belastingdienst.nl) Dit betekent dat uw nalatenschap voor 100 procent naar het reddingswerk gaat.

Reddingsbrigade Nederland als erfgenaam
Reddingsbrigade Nederland ontvangt als erfgenaam (een deel van) uw erfenis. U bepaalt zelf de hoogte van het nalatenschapsbedrag dan wel de grootte van het erfenisdeel.

Legaat voor Reddingsbrigade Nederland
Als u Reddingsbrigade Nederland een legaat toebedeelt, betekent dit dat u in het testament laat omschrijven wat u precies aan Reddingsbrigade Nederland wilt nalaten. Dat kan een vastgesteld bedrag zijn of een roerende of onroerende zaak, zoals (kunst)voorwerpen, inboedel of een huis.