Wij helpen u! Steunt u ons?

Fonds op Naam

Reddingsbrigade Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die grotendeels afhankelijk is van donateurs. Steunt u ons? Dat kan door middel van een Fonds op Naam.

Meer veiligheid in, op en langs het water. Uw veiligheid! Dat is het doel waarvoor onze lifesavers en lifeguards zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Fonds op Naam via schenking of testament
Een Fonds op Naam is een bijzondere manier van schenken, aansluitend bij de wensen van een of meer donateurs die met een grote gift een activiteit of project van Reddingsbrigade Nederland willen steunen. Een Fonds op Naam wordt opgericht door middel van een schenking of testament. Reddingsbrigade Nederland garandeert, dat de besteding van de schenking conform de oormerking plaatsvindt. De bestedingen uit een Fonds op Naam vinden altijd geleidelijk plaats, nooit binnen een jaar.

Voor wie is een Fonds op Naam geschikt?
Een Fonds op Naam is geschikt voor (vermogende) particulieren of bedrijven die een bijzonder doel willen realiseren binnen de doelstellingen van Reddingsbrigade Nederland. Het is ook mogelijk dat meerdere personen één gezamenlijk fonds oprichten; bijvoorbeeld familieleden, vrienden of een club van directeuren / grootaandeelhouders die een gemeenschappelijke interesse hebben of een gezamenlijk doel nastreven.

Wat zijn de voordelen van een Fonds op Naam?

  • U kiest zelf een naam, doel, looptijd en bestemming.
  • U draagt effectief bij aan het reddingswerk van Reddingsbrigade Nederland.
  • U profiteert van fiscale voordelen.
  • U blijft op de hoogte van de resultaten van uw Fonds op Naam via een schriftelijke rapportage en/of in een persoonlijk gesprek.

Welke keuzemogelijkheden biedt Reddingsbrigade Nederland?

  • Een Fonds op Naam waarvan de hoofdsom binnen een aantal jaren in vaste, gelijke termijnen wordt uitgekeerd aan het doel. Dit is mogelijk vanaf 25.000 euro.
  • Een Fonds op Naam waarvan de hoofdsom gedurende langere tijd intact blijft, maar waarvan jaarlijks het rendement wordt uitgekeerd aan het doel. Dit is mogelijk vanaf 100.000 euro.