Reddingsbrigade Nederland

Ondersteun Reddingsbrigade Nederland!

De Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) ofwel Reddingsbrigade Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die afhankelijk is van financiële ondersteuning door derden. Financieel ondersteunen kan op diverse manieren.

Omdat Reddingsbrigade Nederland een ANBI-status heeft, zijn alle giften en donaties aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Eenmalige en periodieke giften (notariële schenkingen) worden door de fiscus wel verschillend behandeld.